VSH๐Ÿฆ‹

vleraashehu

๐•€๐•ฅ ๐•ฅ๐•’๐•œ๐•–๐•ค ๐•ฅ๐•š๐•ž๐•– ๐•ฅ๐•  ๐•—๐•ฆ๐•๐•๐•ช ๐•ฆ๐•Ÿ๐••๐•–๐•ฃ๐•ค๐•ฅ๐•’๐•Ÿ๐•• ๐•’ ๐‘†๐ถ๐‘‚๐‘…๐‘ƒ๐ผ๐‘‚