sofeashahrol

sofeashahrol

Antara manusia yang mulai kehabisan tenaga.