mrvcngz0

mrvcngz0

zamanın dışında boşluğun içinde