Bakmak elbette önemli

furkanyasirylmz

Ama görmek başka bir şey